Condiciones per les donacions online

Les següents Condicions per a la realització de la donació, contenen la informació prèvia a la donació que es pretén realitzar a través de la Web www.projectehome.cat i altres drets i obligacions que poguessin derivar-se de la relació entre FUNDACIÓ GRESOL PROJECTE HOME, amb domicili en Riera de Sant Jordi, 151 – 08390 Montgat (Barcelona) i proveïda de NIF G61369526

 

1. Objecte

 

Aquestes Condicions regulen el procés de donació a través de la web propietat de FUNDACIÓ GRESOL PROJECTE HOME que voluntàriament desitgen realitzar els usuaris que prèviament hagin emplenant el corresponent formulari, amb les dades necessàries per poder dur a terme la relació entre FUNDACIÓ GRESOL PROJECTE HOME i els donants, i que hagin prestat el seu consentiment i acceptació plena, sense reserva alguna, de totes i cadascuna de les condicions publicades per FUNDACIÓ GRESOL PROJECTE HOME a cada moment que l’Usuari accedeixi al referit lloc web. El donant haurà de llegir íntegrament les Condicions cada vegada que desitgi realitzar una donació o aportacions a FUNDACIÓ GRESOL PROJECTE HOME a través d’aquesta web. Les Condicions s’aplicaran a totes les donacions que es desitgin realitzar a la Web, regint les que estiguin vigents al moment de realitzar cada donació.

 

2. Concepte i registre de donant

 

S’entén per donant aquell que accedeixi a la Web, que consigni les dades obligatòries que se sol·licitin i realitzi una donació seguint les corresponents instruccions del lloc web i hagi prestat prèviament el seu consentiment i acceptació plena d’aquestes Condicions. FUNDACIÓ GRESOL PROJECTE HOME es reserva el dret de cancel·lar la donació si la informació subministrada es considera falsa o poc a veraç.

 

3. Acceptació de les condicions establertes

 

El donant declara, sota la seva responsabilitat, que és major d’edat, ha llegit íntegrament les presents Condicions, així com les instruccions i indicacions per efectuar la donació. Per la realització de qualsevol donació, el donant accepta, sense reserva alguna, les presents condicions.

 

4. Com puc fer una donació?

 

Per poder realitzar un donatiu Online, l’Usuari haurà d’emplenar el formulari que FUNDACIÓ GRESOL PROJECTE HOME posa a la seva disposició a l’apartat “Col·labora – Donatius”.
El donant haurà de facilitar el número de compte bancària, i el cas que la donació sigui periòdica, autoritza a FUNDACIÓ GRESOL PROJECTE HOME, amb G61369526, a girar, al número de compte bancària especificat en el present formulari, els imports de les donacions que s’han indicat, d’acord amb el que estableix la Llei de Serveis de Pagament 16/2009.

 

L’Usuari pot enviar-nos un donatiu directe, per mitjà de transferència al següent compte:
IBAN:ES27 2100 3831 7402 0000 8647
Titular compte: FUNDACIÓ GRESOL PROJECTE HOME
Riera de Sant Jordi, 151 – 08390 Montgat (Barcelona)

 

5. Certificat de Donació

 

Una vegada efectuada la donació i en el termini més breu possible, FUNDACIÓ GRESOL PROJECTE HOME remetrà, al compte de correu electrònic que hagi introduït en el formulari, el Certificat de Donacions, document que valida aquesta donació i que es podrà presentar a la Declaració de la Renda. Si en el termini d’una setmana, el Donant, no ha rebut el Certificat de Donacions, es pot posar en contacte a través del correu electrònic a info@projectehome.org

 

6. Privacitat i Protecció de Dades Personals

 

FUNDACIÓ GRESOL PROJECTE HOME és el Responsable del tractament de les dades personals de la persona interessada i li informa que aquestes seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament: Finalitat del tractament: gestionar els donatius i aportacions rebudes. Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la fi del tractament, i per complir amb els terminis imposats pra complir una obligació legal. Quan ja no siguin necessaris per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimizació de les dades o la destrucció total dels mateixos. Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal. En aquest sentit, informem als donants que les seves dades personals incloses en els documents o registres que acreditin l’aplicació de fons en els diferents projectes, estaran a la disposició del Protectorat, de la Comissió de Vigilància d’Activitats de Finançament del Terrorisme, de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals d’Infraccions Monetàries o dels seus òrgans de suport, així com dels òrgans administratius o judicials amb competències en l’àmbit de la prevenció o persecució del blanqueig de capitals o del terrorisme. Així mateix, informem als donants que les seves dades personals no seran objecte de transferències internacionals, en cas que es realitzessin transferències internacionals, FUNDACIÓ GRESOL PROJECTE HOME recaptarà el seu consentiment exprés per a això. Legitimació del tractament: Les seves dades seran tractades sobre la base de l’execució del contracte de Donació, sense el tractament d’aquestes dades no seria possible executar aquesta Donació. Les donacions podran ser anònimes, excepte les següents excepcions: – L’usuari/a decideixi lliurement incloure les seves dades personals (Nom, Cognoms, Document d’Identitat, Codi Postal, Correu electrònic i Telèfon). – Quan la quantitat de la donació sigui igual o superior a 100 euros (en compliment de l’article 42 del Reial decret 304/2014, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme) . – Quan l’usuari sol·liciti l’emissió del certificat fiscal. Drets que assisteixen a l’Interessat: – Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment. – Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament. – Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent. Dades de contacte per exercir els seus drets: FUNDACIÓ GRESOL PROJECTE HOME Riera de Sant Jordi, 151 – 08390 Montgat (Barcelona) Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el seu consentiment explícit o el del seu representant legal. En el supòsit de cometre un error per part del donant en la introducció de les dades, aquest ha de comunicar-ho a FUNDACIÓ GRESOL PROJECTE HOME a través de telèfon, e-mail que apareixen com a contacte a la web. FUNDACIÓ GRESOL PROJECTE HOME ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessària per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

 

7.Llei i jurisdicció

 

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquestes Condicions d’Ús, així com qualsevol qüestió relacionada amb la donació, serà la llei espanyola.ca