Consum abusiu de substàncies durant les vacances d’estiu

Consum abusiu de substàncies durant les vacances d’estiu

El consum d’alcohol i altres substàncies està present i normalitzat de forma massiva en molts dels plans habituals de l’estiu: festes majors, concerts, balls, aperitius, sobretaula… Des de la revetlla de Sant Joan fins la tornada als estudis i a la feina, hi ha nombrosos moments dedicats al consum social. 

El bon temps, les terrasses, els festivals, un augment de temps lliure i d’oci… L’estiu presenta més espais recreatius per al consum d’alcohol i altres substàncies com la cocaïna i el cànnabis, ja que sovint associem el consum a la vida social. Amb l’augment del temps lliure, també es poden dedicar més hores diàries al joc o a l’ús de les tecnologies, i es pot produir un abús. 

Persones que fan un ús menor durant l’any, poden augmentar el consum durant aquests mesos. També augmenten les probabilitats de primers contactes o d’abús d’aquestes substàncies, podent-se produir situacions de risc tant per consumidors habituals com per consumidors esporàdics. 

 

Com pot afectar el consum abusiu de substàncies durant un període de temps curt?

No s’ha d’oblidar que la dependència d’una substància ve d’un abús d’aquesta. El consum abusiu en sí és una situació de risc; en el cas d’una persona que ja te una dependència pot augmentar la seva tolerància, i per tant necessitarà més quantitats per obtenir el mateix efecte. 

En el cas d’una persona que no te una dependència, li pot ser difícil deixar-la un cop passat aquest període de consum. Hi ha la creença de que es pot aturar de cop una addicció, però és un procés molt més llarg perquè segueixen havent-hi conseqüències complicades a confrontar.  

Recordem que a nivell cerebral, afecta als neurotransmissors que s’han vist bloquejats per una substància, i restaurar-los és un procés que porta temps. També hi ha canvis en l’estat d’ànim associats amb el consum, com la sensació de buidor després de consumir cocaïna, o la falta de concentració després d’un abús d’alcohol i cànnabis. 

La dependència d’una substància a llarg termini acaba portant conseqüències de tot tipus; poden ser econòmiques o de deteriorament de la salut i les relacions socials. Es pot parlar d’addicció quan el consum o les conductes addictives ocupen massa espai en la vida de la persona.  

En una addicció, el dia a dia de la persona es veu afectada, sovint en forma de canvis en les relacions, com per exemple, socialitzant més amb persones que també consumeixen, abandonant amistats amb hàbits més saludables o generant conflictes en l’àmbit familiar.  

 

Si s’identifica un augment de consum durant l’estiu, quines mesures es poden prendre perquè no vagi a més?

En moments així hi ha molts dubtes i moltes pors, canviar els hàbits no és fàcil. El més important és saber demanar ajuda.  

El primer pas seria compartir-ho amb persones properes, com la parella, la família o els amics, o buscar ajuda professional acudint al metge de capçalera o a un/a psiquiatra. 

Un cop s’ha pres consciència de que hi ha un problema de consum o de conducta addictiva, és molt important demanar ajuda i no posposar-ho. Qualsevol moment és bo per començar. 

Tens un problema amb el consum de drogues o amb altres conductes addictives? Tens un familiar o amic/amiga que està passant per aquesta situació i no saps com afrontar-ho? Demana ajuda! https://www.projectehome.cat/demanans-ajuda/  

Projecte Home Catalunya manté el servei durant tot l’estiu i els períodes vacacionals, excepte dies festius.