Política de Qualitat de Projecte Home Catalunya

9001_ENAC_CASTreduit

Projecte Home Catalunya disposa des de l’any 2007 de la certificació de la norma ISO 9001, renovada el 2016 per OCA (OCA Instituto de Certificación S.L.U.) que acredita la qualitat en el tractament educatiu-terapèutic dels usuaris i les seves famílies.

Projecte Home Catalunya és una Organització No Governamental que treballa des del 1995 pel tractament, la prevenció i la sensibilització de les drogodependències i altres conductes addictives a Catalunya.

Esmercem molts esforços cada dia per esdevenir una entitat de referència en l’àmbit de les addiccions i l’exclusió social, compromesa i centrada en les persones, des de la solidaritat i la professionalitat, i a través d’un abordatge integral educatiu-terapèutic. En aquest sentit, la Direcció es compromet a:

  • Garantir el compliment de la nostra tasca, oferint respostes pertinents i eficaces a la problemàtica de les addiccions.
  • Implicar els equips de professionals de la nostra organització per a que participin activament en la millora dels nostres serveis.
  • Promoure la conscienciació i el suport de la societat catalana envers el fenomen de l’abús d’alcohol i altres drogues.
  • Actualitzar i millorar les competències dels treballadors i voluntaris per a poder realitzar adequadament les tasques que els són encomanades.
  • Informar els equips professionals de l’entitat sobre el funcionament del Sistema de Gestió de la Qualitat i els objectius establerts.
  • Implicar-se directament en les activitats de qualitat i cercar la millora contínua, amb la finalitat de mantenir la Certificació d’Acompliment de la norma UNE EN ISO 9001.
  • Proporcionar als usuaris i als seus familiars la informació sobre la gestió de la qualitat i la importància de la seva implicació.

Mitjançant el desenvolupament de les accions descrites en aquesta Política, Projecte Home Catalunya es compromet a acomplir els requisits i millora contínua del Sistema de Gestió de la Qualitat. Amb l’objectiu de mantenir la Certificació de E.N.A.C. i de garantir que aquesta Política de Qualitat es posa en pràctica i s’actualitza, la Direcció es compromet a definir uns objectius de qualitat, coherents amb aquesta política, i a revisar periòdicament el sistema per a garantir-ne l’eficàcia i la millora.

Signatura-Oriol

Oriol Esculies Plou – Director
Projecte Home Catalunya
Barcelona, 22 d’abril de 2015

La certificació de la norma ISO 9001 s’ha realitzat als centres de Barcelona, Montcada i Reixac, Montgat, Tarragona. Tortosa i Tremp.

Certificat del sistema de gestió de la qualitat