Rendició de comptes i transparència

Dades econòmiques:

Més informació:

La rendició de comptes i la transparència en totes les seves accions són la millor manera per a donar legitimitat i generar confiança en la feina que fa una entitat social com Projecte Home Catalunya. Amb aquest objectiu i també amb el de complir les diverses normatives legals (Llei estatal 19/2013 de transparència, Llei catalana 19/2014 de transparència i Llei 21/2014 de Protectorat de les Fundacions) aquest espai recull les informacions rellevants per a garantir una correcta transparència de l’organització.