Una Memòria per fer memòria

El 27 de novembre de 1995, Projecte Home Catalunya va obrir les portes a la dignitat i a l’autonomia de les persones amb addiccions. La Memòria 2015 recull els pensaments i les impressions de diverses persones que testimonien el camí seguit en aquests primers 20 anys.

Clica sobre les fotos i llegeix les converses:

Albert i Oriol

Albert Sabatés i Oriol Esculies

Dèlia i Cristina

Dèlia Gómez i Cristina Delgado

Maria Carme i Joan

M. Carme Garbí i Joan Casasayas

Cristina i Joan

Cristina Varela i Joan Guasch

Maria Rosa i Conxita

Maria Rosa Muñoz i Conxita Solé

Manuel i Marta

Manuel Yébenes i Marta Berenguer