Organigrama

Patronat

Direcció

Direcció Tècnica

Primeres atencions

 • Primeres entrevistes
 • Informació familiar

Tractaments de les addiccions

 • Centre de Dia
 • Comunitat Terapèutica
 • Programes Ambulatoris
 • Programa de Reinserció Social

Programes de Prevenció

 • Projecte Jove
 • Joc de Claus
 • A Temps
 • Trencaclosques
 • Àmbit laboral

Serveis de Suport

 • Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA)
 • Servei d’Inserció laboral
 • Servei Mèdic-Psiquiàtric
 • Servei Jurídic-Penal
 • Atenció a les famílies

Àrea de gestió i comunicació

 • Secretaria
 • Comptabilitat
 • Gestió laboral
 • Manteniment i compres
 • Projectes i captació de fons
 • Comunicació
 • Campanyes