Prevenció en àmbit laboral

Prevenció sobre drogues

Sessions de prevenció sobre els riscos del consum d’alcohol i altres drogues per a empreses i altres institucions.

Orientació individual

Orientació individual per a qualsevol persona treballadora amb problemes amb l’alcohol o altres drogues.

Per què és necessari abordar el consum d’alcohol i altres drogues en l’àmbit laboral?

El consum de substàncies en l’àmbit laboral pot tenir conseqüències greus (clima laboral, productivitat, absentisme, sinistralitat…) i ha d’emmarcar-se des d’una perspectiva integral en les empreses.

Per això resulta imprescindible que el personal directiu, els comandaments intermedis amb equips al seu càrrec i les persones amb responsabilitat en la PRL coneguin com abordar i canalitzar les solucions d’una manera humanitzada i eficaç.

Quins són els objectius de la prevenció en l’àmbit laboral?

L’objectiu és millorar la capacitat de resposta de les empreses en la prevenció i l’abordatge de situacions associades al consum d’alcohol i/o altres drogues en el treball. Qualsevol consum, encara que sigui puntual, d’alcohol o altres drogues en el treball suposa un risc, no sols per a la persona consumidora, sinó també per als que l’envolten.

 

Una intervenció primerenca pot evitar un mal clima laboral, frustració de la trajectòria professional, absentisme, treballs de pitjor qualitat, etc. L’Organització Internacional del Treball (OIT) assenyala que entorn d’1 de cada 4 de les víctimes d’accidents laborals es relacionen amb l’ús indegut de l’alcohol i altres drogues. Les persones amb problemes de consum presenten un absentisme laboral de 2 a 3 vegades superior, perdent uns 45 dies de treball a l’any.

Si vols més informació posa’t en contacte amb nosaltres:

Cristina Delgado – Directora dels programes de prevenció cdelgado@projectehome.org / 93 469 32 25