Prevenció

Prevenció universal, indicada i selectiva

Programes adaptats a la situació i necessitats del col·lectiu destinatari.

Per a adolescents i joves

Per a prevenir l’abús de substàncies i conductes de risc entre els nois i noies.

Per a famílies

Acompanyament personalitzat i treball específic amb pares, mares i tutors/es.

Per a professorat

Capacitació del professorat per aplicar programes de prevenció a les aules.

Presencialitat i digitalització

Es combina l’atenció en persona amb l’ús de recursos digitals i interactius.

Avaluació i eficàcia

Programes avaluats per a demostrar la seva eficàcia.