Programa joc de claus

Prevenció universal

Programa de prevenció universal de drogues i altres conductes de risc basat en el foment de les habilitats per a la vida. S’adreça a alumnat de secundària, professorat i famílies.

Objectius

Evitar les drogues

Evitar, reduir i/o retardar en l’alumnat l’ús de l’alcohol i altres drogues.

Capacitar el professorat

Capacitar el professorat que aplicarà el programa a l’aula.

Evitar l'abús de les tecnologies

Evitar altres conductes de risc com l’abús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Eines a les famílies

Dotar d’eines educatives a les famílies per exercir com a agents preventius a casa.

Funcionament

Activitats amb l'alumnat

El programa Joc de Claus està dissenyat per a ser aplicat dins el pla d’acció tutorial de l’alumnat de cada centre educatiu. Cada curs escolar es treballen fins a 4 activitats per a cada unitat didàctica.

Curs formació professorat

Abans d’aplicar el programa, es realitza el Curs de Formació per a capacitar el professorat. Aquest curs és impartit pels tècnics de prevenció de Projecte Home i compta amb el reconeixement de crèdits del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Activitats amb les famílies

Al llarg dels quatre cursos de Secundària, es porten a terme 10 sessions psicoeducatives per a les famílies que també seran impartides pels tècnics de Projecte Home, comptant amb la col·laboració dels tutors o tutores del centre.

Treball individual o en grups

Si l’escola ho sol·licita, es realitzen intervencions individuals o en grup amb alumnes i famílies a fi i efecte de reforçar l’acció preventiva davant situacions més greus.

Material

Plataforma virtual E-Learning

amb les activitats d’aplicació a l’aula, fòrum de consultes i suport continu al professorat a través dels tècnics especialistes en prevenció de Projecte Home.

Fitxes de Família

que es lliuren als familiars a l’inici del curs escolar per al treball conjunt a casa durant tota l’Educació Secundària.

Manual del Professorat

que inclou el contingut teòric del programa i la guia metodològica d’aplicació.

Si vols més informació posa’t en contacte amb nosaltres:

Cristina Delgado – Directora dels programes de prevenció cdelgado@projectehome.org / 93 469 32 25