Programa trencaclosques

Prevenció selectiva

Programa de prevenció selectiva adreçat a adolescents i joves en situació d’especial vulnerabilitat, professorat i famílies.

Objectius

Prevenir consum drogues

Prevenir i/o reduir el consum problemàtic de substàncies a joves, principalment entre els de 14 i 21 anys d’edat.

Acompanyar alumnes

Realitzar un acompanyament a l’alumnat per tal de reduir els factors de risc i potenciar els factors de protecció.

Promoure actitud crítica

Promoure una actitud crítica i conductes alternatives més saludables davant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Capacitar al professorat

Capacitar al professorat que aplicarà el programa i oferir la implantació del programa per part del personal tècnic en prevenció a les drogodependències.

Eines a famílies

Dotar d’eines educatives a les famílies per exercir com a agents preventius a casa.

Funcionament

Programes Formació i Inserció

El programa Trencaclosques està dissenyat per aplicar en l’alumnat de Programes de Formació i Inserció (PFI) o escoles taller.

Curs Formació Professorat

Per al professorat, s’ofereix dur a terme el curs de formació en línia “Intervenció amb menors en situació de risc en l’àmbit de la prevenció de drogodependències i altres addiccions”, que forma part dels cursos propis de Projecte Home.

Curs a les famílies

Per a les famílies s’ofereix el curs psicoeducatiu A Temps, on es treballen eines i recursos per millorar la convivència familiar i la relació amb els fills i filles.

Intervencions individuals

També es poden dur a terme intervencions individuals amb els alumnes o famílies per tal de reduir factors de risc i potenciar els factors de protecció.

Si vols més informació posa’t en contacte amb nosaltres:

Cristina Delgado – Directora dels programes de prevenció cdelgado@projectehome.org / 93 469 32 25