Centre de Dia d’Adults

Centre d’atenció diürna per a persones adultes amb addiccions greus que es troben en situació d’exclusió social i/o pateixen trastorns mentals.

A qui va dirigit?

Centre per a totes aquelles persones adultes amb problemes de drogues i altres addiccions. Especialitzat en patologies psiquiàtriques no compensades, consum actiu de drogues, persones sense sostre, persones en espera de plaça residencial a la Comunitat Terapèutica, reincidència, etc.

Quin és el funcionament?

L’horari és de dilluns a divendres de 9 a 15h. També s’atenen les famílies.

Compta amb un menjador social que proveeix d’un àpat diari a persones usuàries sense recursos.

DEMANA’NS AJUDA

Riera de Sant Jordi, 151. Montgat
93 469 32 25
Direcció: Marta Berenguer (mberenguer@projectehome.org)