Pisos de suport

Barcelona (Ciutat Vella)
Contacte:
– Pis de reinserció (Octavio Moreno, omoreno@projectehome.org)
– Pisos pont (Cristina Vidal, cvidal@projectehome.org)

Habitatges supervisats i d’estada limitada a persones en fase de reinserció social però amb escassos recursos econòmics o residència familiar allunyada del centre de tractament i la feina. Disposem de tres pisos al districte de Ciutat Vella de Barcelona.

DEMANA’NS AJUDA