ADOLESCENTS I JOVES / Programa TRENCACLOSQUES

Programa per a la prevenció del consum de drogues adreçat a adolescents i joves en especial situació de risc. Es treballa en sessions presencials i amb capacitació a l’equip educatiu directe i material de suport.

Persona de contacte:
Cristina Delgado (Coordinadora dels programes de prevenció) │ Tel. 93.469.32.25 │ cdelgado@projectehome.org