PREVENCIÓ LABORAL

L’Organització Internacional del Treball (OIT) reconeix el lloc i temps de treball com un espai idoni per a la prevenció de conductes de risc. De fet, la repercussió que l’abús de l’alcohol o d’altres addiccions produeix al treball ha estat clarament demostrada. Com a exemple, aproximadament 3 de cada 10 treballadors afirma que en el seu lloc de treball coneix a companys que consumeixen begudes alcohòliques de manera excessiva o consumeixen drogues. El 25% dels accidents laborals es donen en treballadors sota els efectes de l’alcohol o d’altres drogues.

La prevenció en el treball té un efecte multiplicador, ja que el treballador pot projectar un estil de vida més saludable en la seva família i en els seus altres grups de pertinença.

A Projecte Home oferim els següents serveis en prevenció laboral (tots els serveis garanteixen total confidencialitat i discreció):

  • Visites personalitzades per a fer un diagnòstic de la situació de cada empresa que possibiliti definir un pla d’intervenció.
  • Sessions formatives per a grups que informen dels riscos associats al consum d’alcohol i d’altres drogues, amb la finalitat de promoure hàbits saludables.
  • Guia informativa a l’abast de qualsevol empresari/a o treballador/a que ho sol·liciti.
  • Línia telefònica oberta de consulta i assessorament.
  • Orientació i tractament per tota persona empresària o treballadora. Horari compatible amb el treball.

Pots consultar la  “Guia de dependència de substàncies i altres addiccions a l’àmbit empresarial” aquí

Persona de contacte:
Cristina Delgado (Coordinadora dels programes de prevenció) │ Tel. 93.469.32.25 │ cdelgado@projectehome.org