Reunió amb la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró

Reunió amb la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró

Dimarts 6 de setembre es va celebrar una reunió amb la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Lourdes Ciuró, i el secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Sergi Blàzquez. Per part de Projecte Home, van assistir-hi la  la presidenta del Patronat, Conxita Solé, la directora, Neus Canals, i la responsable del servei jurídic-penal de l’entitat, Cristina Cañamares.

L’objectiu de la reunió era presentar a la consellera la feina que es duu a terme a l’entitat amb les persones que segueixen algun tipus de mesura penal alternativa, com és el cas de les persones que a través de l’Art. 182 R.P. arriben a Projecte Home procedents d’un centre penitenciari per seguir un programa de tractament de  les addiccions, així com parlar sobre com continuar treballant plegats en favor de la reinserció de les persones amb addiccions.