Servei jurídic

Servei Jurídic i Penal

Assessorament i acompanyament en l’àmbit judicial per a aquelles persones usuàries que tenen causes obertes així com seguiment de persones usuàries que compleixen mesures penals alternatives.

 

 

Cristina Cañamares

ccanamares@projectehome.org