Servei mèdic-psiquiàtric

Servei Mèdic-Psiquiàtric

transparencia projecte home

Seguiment de la salut de les persones usuàries, amb especial atenció a les que pateixen patologia dual (addicció i trastorn mental a la vegada).