AVÍS LEGAL

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de l’empresa mercantil FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME.

Les presents condicions regulen l’ús permès de la pàgina www.projectehome.cat,  que la FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME, amb domicili social a RIERA DE SANT JORDI, 151 – 08390 MONTGAT (BARCELONA), CIF número G-61369526 posa a disposició dels usuaris de Internet.
Es posa a disposició dels usuaris els següents mitjans on podran dirigir les seves peticions, qüestions i queixes:

 • Direcció Postal: RIERA DE SANT JORDI, 151 – 08390 MONTGAT (BARCELONA)
 • Direcció de correu electrònic: info@projectehome.org
 • Telèfon d’atenció: 93 298 98 75
 • Fax: 93 298 92 43

Els usuaris poden llegir i imprimir lliurament els texts, incloure enllaços a aquestes pàgines en aquests llocs de Internet i utilitzar fragments dels articles, sempre que citin la font.
No està permès distribuir còpies dels articles ni reproduir-los -impresos o en forma electrònica- sense autorització de FUNDACIÓ GRESOL-PROJECTE HOME.

Aquestes condicions generales regulen l’accés i utilització del lloc www.projectehome.cat (en endavant la Web), que FUNDACIÓ GRESOL-PROJECTE HOME posa gratuïtament a disposició dels usuaris de Internet. L’accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, las quals s’entendran acceptades per l’ús de tals serveis.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.projectehome.cat i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME o a tercers.

Amb els límits establerts a la llei, FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la Web només i exclusivament si es donen les següents condicions:

 1. Que sigui compatible amb els fins de la Web.
 2. Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es va prohibir expressament la seva utilització amb fins comercials o per la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació, salvo autorització expressa de FUNDACIÓ GRESOL-PROJECTE HOME.
 3. Que cap dels continguts relacionats a la Web siguin modificats de manera alguna.
 4. Que cap gràfic, icona, o imatge disponible en la Web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta de imatges que l’acompanyen.

Tant l’accés a la Web com l’ús sense consentiment que pugui efectuar-se de la informació continguda a la mateixa és de la exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. FUNDACIÓ GRESOL-PROJECTE HOME no respondrà de cap conseqüència, dany o prejudici que pugui derivar-se de dit accés o ús. La FUNDACIÓ GRESOL-PROJECTE HOME no es faci responsable dels errors de seguretat que es puguin produir, ni els danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documenta emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

 • La presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat en la connexió als serveis i continguts de la Web.
 • Un mal funcionament del navegador.
 • L’ús de versions no actualitzades del mateix.

FUNDACIÓ GRESOL-PROJECTE HOME no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts enllaçats des de la Web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l’absència de virus i/o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.
En el cas de que qualsevol usuari, client, o un tercer, considerarà que el contingut o els serveis prestats per las pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen bens o drets del propi usuari, d’un client o d’un tercer, susceptibles de indemnització i, en particular consisteixen en:

 • Activitats o continguts delictius.
 • Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
 • Activitats o continguts contraris a l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
 • Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació, i la protecció de la salut i la infància.

S’haurà de posar en coneixement a FUNDACIÓ GRESOL-PROJECTE HOME, en qualsevol dels mitjans expressats en el primer punt d’aquest avís legal.

Així mateix, per accedir als serveis que FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME ofereix a través del web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò establert a la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME, amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a RIERA DE SANT JORDI, 151 – 08390 MONTGAT (BARCELONA) o bé, enviant un correu electrònic a info@projectehome.org

D’altra banda, la seva acceptació al present Avís Legal suposa també la prestació del seu consentiment exprés per a què FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME, a l’adreça esmentada anteriorment o al correu electrònic info@projectehome.org, manifestant la seva voluntat.

Omplint i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

La utilització no autoritzada de la informació continguda a la Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de FUNDACIÓ GRESOL-PROJECTE HOME, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquesta web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a        l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita al web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME no es responsabilitza de què la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de FUNDACIÓ GRESOL – PROJECTE HOME.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que se susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.