Tractaments

Abordatge biopsicosocial

Les addiccions tenen entre les seves causes factors biològics, psicològics i socials. Atendre tots aquests àmbits és fonamental perquè la persona pugui fer un procés de creixement personal i autorealització.

Tractament adaptat

Es desenvolupa un pla de tractament específic per a cada persona, amb uns objectius adaptats per a cada cas. Treballem els diferents aspectes que afecten a la persona: la conducta addictiva, la salut física i mental, les emocions, la relació amb la família, la sexualitat o la formació acadèmica i laboral, entre d’altres.

Metodologia grupal i individual

El grup i l’ajuda mútua és fonamental. Es combina també amb atenció individual.

Implicació de la família

La família és part activa al llarg del tractament. Fomentem la implicació de la família i també els oferim atenció.

Equip multidisciplinari

Comptem amb professionals d’àmbits com la psicologia, l’educació i el treball social, la psiquiatria o la criminologia, amb l’objectiu d’oferir una atenció integral.

Objectiu reinserció

Treballem amb la convicció que la reinserció social és possible i que la persona és l’eix fonamental de la seva recuperació.