Treball en xarxa

Participació en xarxes i entitats de segon nivell

ecas col·laboració amb projecte home
federació catalana voluntariat social
acord ciutadà per una barcelona inclusiva
consell nacional joventut catalunya
Xarxa Perifèrics, xarxa d’ens locals i entitats que treballen en l’àmbit de les drogues
  • Grup de Treball de Drogodependències del Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona
  • Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències de la Diputació de Barcelona
  • Pla Municipal Sobre Drogues del Masnou